SENTERNOVEM

Op 4 april 2008 heb ik de subsidie-aanvraag opgestuurd om gebruik te maken van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) voor de categorie zon.

Op 13 juni 2008 heb ik een bevestiging gehad van SenterNovem dat de aanvraag op 8 april is ontvangen.

Op 3 oktober 2008 werd mij een beschikking toegestuurd waarin de subsidie werd toegekend. De startdatum was 1 juli 2008, maar deze is door mij 2 maal verzet en is nu 1 juni 2009.

Communicatie met SenterNovem verloopt goed. Per e-mail heb ik tot 2 maal toe een wijziging van de startdatum aangevraagd. Het duurt vrij lang voordat je antwoord krijgt maar dat is niet storend.

Op 9 juli 2009 krijg ik een brief met als onderwerp “Verificatie gegevens”. Ik moet alle gegevens controleren op juistheid en dan terugsturen. Dan pas kan SenterNovem overgaan tot het betalen van de voorschotten.

Over 2009 heb ik 8 x € 14,43 voorschot gekregen.
Bij de afrekening over 2009 heb ik € 40,- extra mogen ontvangen, in totaal dus € 155,44 subsidie.

Over 2010 krijg ik 12 x € 16,81 voorschot uitgekeerd.