Investering: 5.220,88 Bel de Zon / Ecostream
Bruto-produktiemeter: 105,67 Enexis
Electra materiaal: 90,00 Eigen beheer
Registratie CertiQ: 29,75 CertiQ
Totaal: 5.446,30
Afschrijfperiode (jaar) voor eerste 5 jaar: 20 per dag: 0,75
Financieringskosten tot 1-5-2014: 4,8% per dag: 0,72
               
Subsidie per einde 5-jaarsperiode: 1.063,00
Verdiend met teruglevering: 165,00
Start investering 5 - 10 jaarsperiode: 4.218,30
Afschrijving 5 - 10 jaar: per dag: 0,58
Financieringskosten tot 1-5-2019: 1,4% per dag: 0,16
               
kosten per dag tot 1-5-2014: 1,46
kosten per dag tot 1-5-2019: 0,74